Nyheter

Det här är en kortare inledning/ingress som vi tänker med några meningar sammanfattar och berättar om vad just den här kategorin handlar om.

Regeringen beslutade 2018 att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen med placering hos Tillväxtverket. Den har till uppgift att utgöra en plattform, ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen. Syftet är både att minska miljö- och klimatpåverkan och stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader.

En viktig del av delegationens arbete är att utse ett antal expertgrupper inom olika områden, med stor potential att driva på utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Dessa grupper ska identifiera och föreslå angelägna satsningar, förändringar av regelverk eller olika former av incitament för att underlätta eller stödja en önskad utveckling. Under våren 2021 identifierade delegationen produktion som ett centralt område. Man beslutade därför att inrätta en expertgrupp inom cirkulär produktion samt att utse Mats Lundin, verksamhetsledare vid SuPr, till dess ordförande.    

Expertgruppen för cirkulär produktion kommer nu under sommaren att formeras, för att sedan påbörja sitt arbete i slutet av augusti. Resultaten av gruppens arbete kommer sedan att redovisas till delegationen i slutet av året. Detta i form av förslag på åtgärder som kan främja och underlätta en transformation mot alltmer cirkulära produktionsmetoder och produktlivscykler inom svensk industri.

Syfte och mål

En undersida och dess rubrik kommer här

Plats för en kortare introtext som berättar vad undersidan handlar om. Det kan vara bra att introducera och kurera innehållet.
Läs mer

Nyheter

SuPr leder expertgrupp för cirkulär produktion

Regeringen beslutade 2018 att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. En viktig del av delegationens arbete är att utse ett antal expertgrupper inom olika områden, bland annat cirkulär produktion, där Mats Lundin, verksamhetsledare vid SuPr, är ordförande.
Läs mer

Nyheter

Välkommen till SuPr

Nu tar vi nästa steg i uppbyggnaden av SuPr - den nationella noden för hållbar produktion. Nu är vår nya hemsida på plats, vilket gör att vi inför hösten kan växla upp aktiviteterna kring noden.
Läs mer

Nyheter

Vill du vara med och vidareutveckla hållbar produktion i svensk industri?

Vi söker en driven projektledare som ska stötta våra partners till att skapa ledande, hållbar produktion i svensk industri. Är det dig vi söker?
Läs mer
cross