Nyheter

Det här är en kortare inledning/ingress som vi tänker med några meningar sammanfattar och berättar om vad just den här kategorin handlar om.

SuPr medverkar på Science Week 2022! Nästan hela förmiddagen torsdag 3 februari kommer ske under SuPr:s flagg.

Science Week är ett samhällsforum om hållbarhet med 60 kostnadsfria digitala liveseminarier om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. På Science Week kommer SuPr och våra partners berätta om det senaste inom hållbar produktion.

SuPr:s programpunkter under Science Week är:

Cirkulär hantering av förpackningsmaterial
Ta hjälp av Livscykelanalyser (LCA) för att välja rätt produktionsmetod
Hur stärker vi hållbar produktion hos små och medelstora företag?
Hållbar produktion inom AstraZeneca – Från teori till praktik
Produktion i en cirkulär värld: nya förutsättningar, verktyg & arbetssätt

Syfte och mål

En undersida och dess rubrik kommer här

Plats för en kortare introtext som berättar vad undersidan handlar om. Det kan vara bra att introducera och kurera innehållet.
Läs mer

Nyheter

SuPr på Science Week

SuPr medverkar på Science Week 2022! Nästan hela förmiddagen torsdag 3 februari kommer ske under SuPr:s flagg.
Läs mer

Nyheter

Nytt projekt ska få företag att jobba mer med cirkulär ekonomi

Projektet "Kickstart cirkulär ekonomi" har fått klartecken för stöd från Vinnova. Bakom satsningen står SuPr, med stöd av Delegationen för cirkulär ekonomi och med forskningsinstitutet RISE som huvudsaklig utförare.
Läs mer

Nyheter

Ekolyftet hjälper företag att skapa en mer hållbar produktion

Projektet Ekolyftet ger tillverkande företag möjligheter att fördjupa, förbättra och vidareutveckla sitt arbete inom hållbarhet. Projektet ska stärka kompetensen kring hållbarhetsfrågor inom svensk tillverkningsindustri, men även ge ett bra stöd för att konkret börja arbeta med dessa frågor.
Läs mer

Nyheter

SuPr leder expertgrupp för cirkulär produktion

Regeringen beslutade 2018 att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. En viktig del av delegationens arbete är att utse ett antal expertgrupper inom olika områden, bland annat cirkulär produktion, där Mats Lundin, verksamhetsledare vid SuPr, är ordförande.
Läs mer

Nyheter

Välkommen till SuPr

Nu tar vi nästa steg i uppbyggnaden av SuPr - den nationella noden för hållbar produktion. Nu är vår nya hemsida på plats, vilket gör att vi inför hösten kan växla upp aktiviteterna kring noden.
Läs mer

Nyheter

Vill du vara med och vidareutveckla hållbar produktion i svensk industri?

Vi söker en driven projektledare som ska stötta våra partners till att skapa ledande, hållbar produktion i svensk industri. Är det dig vi söker?
Läs mer
cross