Höjdpunkter från Science Week

Missade du att ta del av SuPrs program under Science Week den 1-3 mars? Ta del av det digitala programmet i efterhand. AstraZeneca berättar om sitt hållbarhetsarbete och X shore som producerar elektriska båtar berättar om sin resa mot framtidens hållbara båtliv.

Under Science Week den 1-3 februari bjöd SuPr in till en halvdag med hållbar produktion på agendan. Missade du att ta del av programmet kan du se den digitala sändningen i efterhand. Här får vi en inblick i AstraZenecas hållbarhetsarbete. Marika Du Rietz, hållbarhetsansvarig och Tauno Dahlin, Processteknikansvarig på en av Astra Zenecas fabriker i Södertälje berättade om deras resa mot netto noll utsläpp.

- År 2019 var AstraZeneca ett av sju företag i världen som var först med att få våra mål verifierade med den nya standarden som kallas Science Space target netio standard, och det innebär att vi ska vara netto noll till 2045. För att nå dit behöver vi reducera våra utsläpp med 90% i hela vår värdekedja och 10 % genom lagring, berättar bland annat Marika Du Rietz i sändningen.

I programmet får vi också lära känna X shore som producerar elektriska båtar. De är ett företag som har grundats runt en hållbar produkt med en idé om att kunna kombinera snabbheten och flexibiliteten hos motorbåtar med lugnet, tystheten och den minimala påverkan på marina miljöer som segelbåtar har när man är ute till sjöss, en idé att kunna vara närmare naturen.

-Vår vision är att båtåkning ska kunna ske utan utsläpp av koldioxid och växthusgaser. Det genomsyrar hela livscykeln från de material vi använder för att producera båten, produktionen i sig och användningen av båten, berättar Helena Fagraeus, Hållbarhetschef och vice vd på X shore.

Se hela sändningen nedan.

Om Science Week

Science Week är ett årligt samhällsforum om hållbar utveckling, hållbar produktion och stadsutveckling. Science Week arrangeras av Södertälje Science Park tillsammans med KTH, Scania, AstraZeneca, Södertälje kommun och ett 40-tal medarrangörer. Vi genomför ett 60-tal kostnadsfria liveseminarier och workshops - både digitalt och på plats. Syftet med Science Week är att skapa intresse, kunskap och engagemang kring hållbarhet.

Se alla programpunkter som sändes digitalt i efterhand här.

cross