Partnerskap

Vi samlar kompetens från industri, akademi, institut, IUC, science parks och offentliga aktörer. Det gör att vi kan hantera hela resan från idé till industriell implementering.

En växande nod

Välkommen till SuPr! Vi jobbar tillsammans för att på bred front initiera och implementera nya hållbara produktionslösningar inom svensk industri. Noden består av flera av landets ledande aktörer inom hållbar produktion. Under 2021 siktar vi på att bli ännu fler.

Vad vi gör

De medverkande parterna i SuPr bildar en samverkansplattform som:

  • Bygger nätverk mellan tongivande aktörer
  • Initierar och konkretiserar idéer i samarbete mellan nodens medlemmar
  • Tar idéerna vidare till ansökningar för strategiska forskning- och utvecklingsprojekt
  • Utför gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten
  • Marknadsför, sprider och implementerar resultaten

Vill du också vara en del av SuPr?

Vill du och din organisation bidra till nya hållbara produktionslösningar inom svensk industri? Fyll in en intresseanmälan så återkommer vi med mer information om hur du kan bli en del av SuPr.

Syfte och mål

En undersida och dess rubrik kommer här

Plats för en kortare introtext som berättar vad undersidan handlar om. Det kan vara bra att introducera och kurera innehållet.
Läs mer
cross